Close
Αναζήτηση
Filters

Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος www.dimcol.gr (εφεξής και ως «ιστότοπος» ή «ηλεκτρονικό κατάστημα» ), αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό χώρο και ηλεκτρονικό κατάστημα, της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΚΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «DIMCOL», με έδρα τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, οδός Συνταγματάρχου Δαβάκη αριθμός 27, τ.κ.: 56431, με Α.Φ.Μ.: 082611932, της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, αρ. ΓΕΜΗ:057539204000, τηλέφωνο: 2310534454 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@dimcol.gr .
Διαχειριστές του ιστοτόπου είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι 1) Κυρσανίδης Ευστάθιος, του Δημητρίου, 2) Κυρσανίδης Αρτέμιος, του Δημητρίου και 3) Κυρσανίδης Γεώργιος, του Ευσταθίου (εφεξής και ως «διαχειριστές» ή «υπεύθυνοι ιστοτόπου»).
H χρήση του ιστοτόπου dimcol.gr και η όποια συμβατική σχέση δημιουργείται από αυτήν, διέπεται από τους κάτωθι όρους χρήσης: 

 1. Δεσμευτικότητα
  1. Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου κρίνεται αναγκαίο, από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
  2. Ο εκάστοτε επισκέπτης του ιστοτόπου/ηλεκτρονικού καταστήματος, εγγεγραμμένος ή μη, (εφεξής και ως «χρήστης»), αποδέχεται ότι με μόνη την περιήγησή του στον ιστότοπο, συναινεί στο περιεχόμενο των όρων χρήσης που διέπουν τη λειτουργία του, τους οποίους δηλώνει ότι ανέγνωσε, κατενόησε και αποδέχεται, άλλως, σε περίπτωση διαφωνίας, καλείται να μη συνεχίζει την περιήγηση.
  3. Ο χρήστης προκειμένου να ολοκληρώσει την εγγραφή του ως “εγγεγραμμένος χρήστης” ή την παραγγελία του ως “απλός επισκέπτης”, προαπαιτείται να αναγνώσει τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας και να τις αποδεχτεί επιλέγοντας το σχετικό checkbox.
 2. Προσωπικά Δεδομένα
  1. Ως προς την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Χρήση των cookies, ο εκάστοτε χρήστης, εγγεγραμμένος ή μη ενημερώνεται, ήδη κατά την πρώτη είσοδο του στον ιστότοπο με αναδυόμενο παράθυρο για την χρήση των cookies, και επιλέγει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτών, ενώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατρέξει στο πλήρες κείμενο Πολιτικής Προστασίας επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο ώστε να είναι σε θέση να παράσχει ή όχι την συγκατάθεση του, όταν αυτή απαιτείται καθώς και να άρει οποτεδήποτε αυτή ή απλώς να ενημερωθεί και ενδεχομένως να ασκήσει τα λοιπά δικαιώματα του.
  2. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης που περιηγείται στον ιστότοπο προκειμένου να ολοκληρώσει την εγγραφή του ως “εγγεγραμμένος χρήστης” ή την παραγγελία του ως “απλός επισκέπτης”, προαπαιτείται να αναγνώσει τόσο τους όρους χρήσης όσο και την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας και να τις αποδεχτεί επιλέγοντας το σχετικό checkbox.
  3. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης δύναται εκουσίως, μέσω Πλαισίων Επικοινωνίας να παρέχει στην εταιρεία προσωπικά του δεδομένα, ήτοι με αποστολή μηνύματος στην σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε στο παράθυρο επικοινωνίας μέσω διασυνδεδεμένης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης (messenger). Ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να περιηγείται στον ιστότοπο χωρίς να παράσχει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, εφόσον αυτά δεν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της απαιτούμενης από μέρους του χρήστη ενέργειας, ή δεν καθιστούν αδύνατη την λειτουργία του λογισμικού (π.χ. αποστολή e-mail χωρίς χρήση Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης, ολοκλήρωση αγοράς χωρίς συμπλήρωση στοιχείων αποστολής). Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου. Ωστόσο, εάν προχωρήσει στην συμπλήρωση αυτών, και εφόσον δεν υπάρχει ήδη άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας, θεωρείται ότι ρητά συναινεί στην επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών του δεδομένων, προς εκπλήρωση των σκοπών και υπό τους όρους που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  4. Σε κάθε περίπτωση τα όποια μηνύματα των Χρηστών αλλά και τα όποια μηνύματα προς Χρήστες είναι απολύτως εμπιστευτικά και αποκλειστικά για τη χρήση τού προσώπου, στο οποίο καθένα απευθύνεται και το οποίο ζήτησε την επικοινωνία. Κανένα μέρος από αυτά δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί ή να διαβιβαστεί χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη. Η χωρίς εξουσιοδότηση δημοσίευση, η χρήση, η διάδοση, η αποστολή, η εκτύπωση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε μηνύματος από μη έγκυρο παραλήπτη και των σχετικών επισυνάψεών του απαγορεύονται αυστηρά
  5. Εάν ο χρήστης επιλέξει να εγγραφεί ή να συνδεθεί στον ιστότοπο / ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητά του και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (λ.χ. LinkedIn, Facebook, Google ή Twitter) με την εταιρεία, συλλέγουμε τυχόν πληροφορίες ή περιεχόμενο που χρειάζονται για την εγγραφή ή σύνδεση, για τα οποία ο χρήστης έχει δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, όπως το όνομά και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Περιεχόμενο Ιστοτόπου
  1. Τα δεδομένα, που περιλαμβάνει ο ιστότοπος / ηλεκτρονικό κατάστημα, έχουν κατ’ αρχήν πληροφοριακό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ενημέρωση και διευκόλυνση του χρήστη, ο οποίος μπορεί να προβεί στην αγορά των προσφερόμενων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ παράλληλα δύναται τόσο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όσο και τηλεφωνικώς ή κατ’ ιδίαν στην έδρα της εταιρείας ή στα υποκαταστήματα αυτής, να ενημερωθεί περαιτέρω.
  2. Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου / ηλεκτρονικού καταστήματος σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται, ήτοι ονόματα, επωνυμία κατασκευαστή, χαρακτηριστικά, τιμές κ.α. είναι ακριβείς, αληθείς και πλήρεις.
  3. Οι φωτογραφίες που αφορούν τα προϊόντα, παρέχονται από τους κατασκευαστές αυτών, στους οποίους ανήκει και το σχετικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο μεταξύ μας σύμβασης άδειας χρήσης για διαφημιστικούς σκοπούς, είναι ενδεικτικές και τυχόν ανακρίβειες αυτών βαρύνουν τον κατασκευαστή. Η εταιρεία φροντίζει ώστε οι φωτογραφίες να μην είναι παραπλανητικές αλλά λόγω του ενδεικτικού τους χαρακτήρα, ο χρήστης οφείλει να ελέγχει τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προιόντος που ενδιαφέρεται να αγοράσει.
  4. Τα στοιχεία διαθεσιμότητας των προϊόντων είναι ενδεικτικά, και δεν δεσμεύουν την εταιρεία, η οποία ενημερώνει τον χρήστη για τυχόν ελλείψεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.
 4. Εγγραφή Χρήστη
  1. Ο χρήστης, εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία μπορεί (προαιρετικά) προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα καταχωρίζοντας υποχρεωτικά, τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία, ήτοι Όνομα, Επώνυμο, e-mail και προαιρετικά φύλο και ημερομηνία γέννησης, στοιχεία διεύθυνσης ήτοι, υποχρεωτικά χώρα, νομός, πόλη, διεύθυνση, τ.κ. τηλέφωνο και προαιρετικά εναλλακτική διεύθυνση και φαξ, στην επεξεργασία των οποίων συναινεί για τους σκοπούς που προβλέπονται στην πολιτική προστασίας ή να συνεχίσει ως επισκέπτης καταχωρώντας εν συνεχεία τα απαραίτητα στοιχεία τιμολόγησης (π.χ. Όνομα, Επώνυμο, Επωνυμία, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ.) και παράδοσης (Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail ).
  2. O κωδικός εγγεγραμμένου χρήστη κρυπτογραφείται με την μέθοδο μονόδρομης, μη αντιστρεφόμενης κρυπτογράφησης (SHA-1), και αποθηκεύεται στην βάση δεδομένων, όχι σε καθαρή αλλά κρυπτογραφημένη μορφή. Κάθε φορά που ο χρήστης εισάγει τον κωδικό του, εφόσον ταυτοποιηθεί, συγκρινόμενος με το αποθηκευμένο στην βάση δεδομένων κρυπτογραφημένο σύνολο χαρακτήρων, αναγνωρίζεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα και ανακαλούνται τα σχετικά προσωπικά του στοιχεία.
  3. Ο χρήστης δύναται να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής, που έχει καταχωρήσει για λόγους ασφαλείας ή να κάνει επαναφορά εάν τον έχει ξεχάσει.
  4. Ο εγγεγραμμένος χρήστης, δύναται να προ - συμπληρώσει στην καρτέλα του, την διεύθυνση χρέωσης και την διεύθυνση αποστολής, ώστε να λαμβάνονται αυτοματοποιημένα και να διευκολύνεται στις μελλοντικές αγορές του. Ενώ κάθε φορά που συνδέεται στον ιστότοπο μπορεί να ελέγξει τις προηγούμενες παραγγελίες του και να τροποποιήσει τα στοιχεία λογαριασμού του.
 5. Διαδικασία παραγγελίας
  1. Ο εγγεγραμμένος χρήστης ή επισκέπτης επιλέγει τα προϊόντα, που τον ενδιαφέρουν μεταξύ όσων διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κατά την επιλογή των προϊόντων και αφού προηγουμένως επιλεχθούν τυχόν πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. χρώμα, μέγεθος κ.α.), εμφανίζεται το σύνολο της αξίας κάθε προϊόντος, ανάλογα με την επιθυμητή ποσότητα, το σύνολο των επιλεχθέντων προϊόντων αλλά και ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).
  2. Εν συνεχεία, ο χρήστης επιλέγει μεταξύ των προβλεπόμενων στην παράγραφο 6 του παρόντος, διαθέσιμων τρόπων πληρωμής.
  3. Μετά την τοποθέτηση των προϊόντων στο καλάθι και πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης δύναται να ελέγξει το κόστος αποστολής αυτών, εφόσον τα προϊόντα δεν είναι ογκώδη και δεδομένου ότι μεταξύ των προβλεπόμενων στο άρθρο 9 του παρόντος τρόπων παράδοσης, επιλέξει την αποστολή αυτών με courier, συμπληρώνοντας τα πεδία Χώρα, Περιφερειακή Ενότητα, Πόλη, Ταχυδρομικό κώδικα.
  4. Ο εγγεγραμμένος χρήστης, εφόσον επιθυμεί αποστολή των προϊόντων σε διαφορετικά στοιχεία αλλά και σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης χρήστης καλείται να δηλώσει τα στοιχεία αποστολής. Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή, πλήρη και ακριβή. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για παράδοση σε λάθος διεύθυνση εφόσον είναι αυτή η οποία δηλώθηκε από τον χρήστη αλλά και μη παράδοση παραγγελίας σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί πραγματική διεύθυνση ή το πρόσωπο που έχει οριστεί ως παραλήπτης της παραγγελίας είναι ανύπαρκτο στη συγκεκριμένη διεύθυνση.
  5. Ο χρήστης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει αν είναι όλα τα είδη τα οποία έχει παραγγείλει. Σε περίπτωση αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων, η μη απόκρουσή τους ή παράλειψη επιστροφής τους και η αδιαφορία του πελάτη, εφόσον του ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της εταιρείας με δικά της έξοδα αποστολής, συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών. Τα ανωτέρω προϊόντα θεωρούνται πωληθέντα στον πελάτη ο οποίος οφείλει να καταβάλει την αξία τους αμελλητί.
 6. Πληρωμή παραγγελίας
  1. Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Δεν προβλέπεται δυνατότητα αγοράς με την μέθοδο “αντικαταβολής”.
  2. Όλες οι αρχικές τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και ΔΕΝ περιλαμβάνουν τον κατά τον νόμο Φ.Π.Α.. Οι τιμές των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση ανάλογα με τις διεθνείς συγκυρίες. H εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από φυσικό κατάστημα και ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.
  3. Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις στους παρακάτω λογαριασμόυς τράπεζας:
   Μεταφορές χρημάτων από την Τράπεζα Πειραιώς να γίνονται μόνο στον λογαριασμό Eurobank
   -Eurobank : Iban GR1602604090000210200065397 , Αρ. Λογαριασμού 00260409210200065397
   -Εθνική : Iban GR7901102080000020800278473 , Αρ. Λογαριασμού 208-002784-73
   -Alpha Bank : Iban GR0501404790479002002008695 , Αρ. Λογαριασμού 479002002008695
   Σε κάθε κατάθεσή θα πρέπει να συμπληρώνεται ως αιτιολογία ο αριθμός της παραγγελίας και το ονοματεπώνυμο του χρήστη/πελάτη. Η εταιρεία δεν δεσμεύεται και δεν υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία πριν την ενημέρωση της για την ολοκλήρωση της κατάθεσης. Συνίσταται η αποστολή του αποδεικτικού πληρωμής με e-mail για την άμεση δρομολόγηση της παραγγελίας. Ο χρήστης/πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή τόσο του αριθμού λογαριασμού όσο και των λοιπών στοιχείων συναλλαγής και η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος. H χρέωση εξόδων τραπέζης σε περίπτωση απλής κατάθεσης ή εμβάσματος (και για τις δυο τράπεζες) βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.
 7. Επιβεβαίωση παραλαβής παραγγελίας
  1. Κάθε παραγγελία του χρήστη, ακολουθείται από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας, που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, συνιστά απλή επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας, η οποία αποτελεί πρόταση εκτέλεσης μεταξύ μας σύμβασης με συγκεκριμένο περιεχόμενο και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης.
  2. Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς, εφόσον συναινεί ο πελάτης και στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα είδη δεν είναι άμεσα διαθέσιμο οπότε απαιτείται συμφωνία για το χρόνο παράδοσης.
 8. Αποδοχή Παραγγελίας – Κατάρτιση πώλησης
  1. Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και της ως άνω επιβεβαίωσης της λήψης της, εφόσον η εταιρεία διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του είδους, με νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας, το περιεχόμενό της, την κατάρτιση της πώλησης και τον προσδοκώμενο χρόνο παράδοσης, οπότε τότε μόνον η πώληση θεωρείται καταρτισθείσα και γεννά εκατέρωθεν αξιώσεις.
  2. Η αποστολή της παραγγελίας από τον χρήστη προς την εταιρεία αποτελεί δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται και άρα ο πελάτης δεν δικαιούται την επιστροφή αυτών.
 9. Αποστολή - Μεταφορά Παραγγελίας
  1. Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται είτε με όχημα της εταιρείας , είτε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μεταφορών .
  2. Σε κάθε περίπτωση που δεν παραλαμβάνονται τα προϊόντα από την έδρα της εταιρείας αλλά αποστέλλονται σε διαφορετικό τόπο κατόπιν αιτήματος του χρήστη, μέσω συνεργαζόμενης ή τρίτης υποδειχθείσας από τον πελάτη επιχείρησης/εταιρείας μεταφορών, και οχι με όχημα της εταιρείας, η εταιρεία απαλλάσσεται με την παράδοση του είδους στο μεταφορέα, οπότε και παύει να φέρει τον κίνδυνο τυχαίας ή οφειλόμενης σε υπαιτιότητα άλλου καταστροφής ή απώλειας.
  3. Η αναγραφή του προϊόντος στο εκδιδόμενο από την εταιρεία παραστατικό (τιμολόγιο ή απόδειξης λιανικής πώλησης) που το συνοδεύει, αποτελεί απόδειξη παράδοσης του προϊόντος στη μεταφορική εταιρεία/επιχείρηση.
 10. Υπαναχώρηση
  1. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα, εντός 14 ημερών από την μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση ( συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην εταιρεία το παρόν έντυπο), εφόσον αυτή συνάπτεται και εκτελείται στο σύνολο της εξ αποστάσεως. Αν επιλεχθεί ως τρόπος αποστολής, η παραλαβή των προϊόντων από το φυσικό μας κατάστημα, η σύμβαση δεν θεωρείται εξ αποστάσεως συναφθείσα και επομένως δεν ισχύει η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση εντός 14ων ημερών.
  2. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει εντός 14 ημερών να επιστρέψει τα εμπορεύματα που του έχουν παραδοθεί, βαρυνόμενος με τα έξοδα αποστολής. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνεται η εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
  3. Η εταιρεία κατ’ αρχήν δεσμεύεται να επιστρέψει το αντίτιμο της παραγγελίας, που τυχόν έχει ήδη λάβει, εντός 14 ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι της έχουν ήδη επιστραφεί τα προϊόντα, και δεν διατηρεί καμία αξίωση λόγω αλλοίωσης ή φθοράς ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
  4. Η δυνατότητα υπαναχώρησης της παραγράφου 1, δεν ισχύει για πελάτες που δεν έχουν την ιδιότητα του καταναλωτήγια συμβάσεις που δεν συνάφθηκαν και εκτελέστηκαν εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμα και για εξ αποστάσεως συναφθείσες συμβάσεις με καταναλωτές, σε προϊόντα που αγοράστηκαν κατόπιν εξειδικευμένης παραγγελίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατά παραγγελία) ή προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, ή σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και σε κάθε προϊόν που χρησιμοποιήθηκε ή αλλοιώθηκε κ.ο.κ..
  5. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 11. Ελαττώματα Προϊόντων - Νομική/ Νόμιμη Εγγύηση
  1. Ο χρήστης – πελάτης, δικαιούται να ασκήσει εντός ευλόγου χρόνου, τα εκ του νόμου δικαιώματα του λόγω ελαττωματικότητας προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα κάθε αγοραστής, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του ως καταναλωτή, έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση πώλησης κατά τον Αστικό Κώδικα, άρθρα 534 επ. ΑΚ. Επιπρόσθετα, αν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, η νόμιμη εγγύηση, εξειδικεύεται και συμπληρώνεται με το άρθρο 5 του ν.2251/1994.
  2. Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα.
  3. Εφόσον, ο πελάτης παραλάβει προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο απουσιάζουν συμφωνημένες ιδιότητες ( όπως αυτές αναγράφονται στην ιστοσελίδα ή στην ετικέτα του προϊόντος), δύναται διαζευκτικά να αιτηθεί επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, εκτός αν αυτή είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες, μείωση της τιμής ή και να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αιτούμενος πλήρη επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε και επιστρέφοντας το προϊόν, εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα. Η εταιρεία δύναται να αντιπροτείνει στον πελάτη, εν είδει διακανονισμού, οποιαδήποτε διαθέσιμη επανόρθωση, δηλαδή επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Εναπόκειται στον πελάτη να αποφασίσει εάν θα δεχτεί ή θα απορρίψει την πρόταση. Ωστόσο, η εταιρεία σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να ισχυριστεί και να αποδείξει ότι η μορφή επανόρθωσης που επέλεξε ο πελάτης συνεπάγεται υπερβολικά μεγάλο κόστος για αυτήν και άρα είναι δυσανάλογη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους πιο κάτω παράγοντες: (α) την αξία που θα είχε το προϊόν, εάν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης, (β) τη σημασία της έλλειψης συμμόρφωσης, και (γ) το κατά πόσον ο εναλλακτικός τρόπος επανόρθωσης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς σημαντική ενόχληση του πελάτη.
  4. Η υποχρέωση για επανόρθωση ξεκινά την ημέρα της παράδοσης του προϊόντος και ισχύει για εύλογο χρονικό διάστημα, με βάση και την διάρκεια ζωής του προϊόντος, που πάντως δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια.
  5. Σε περίπτωση διαπιστωμένου πραγματικού ελαττώματος ή διαπιστωμένης έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας από υπαιτιότητά της εταιρείας, για προϊόντα που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ισχύουν τα εξής: Επιστροφές γίνονται αποκλειστικά και μόνο προς το φυσικό κατάστημα μας, Θεσσαλονίκη, οδός Συνταγματάρχου Δαβάκη αριθμός 27, τ.κ.: 56431, Ελλάδα. Η παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία μας θα γίνεται μόνο από όχημα της ίδιας της εταιρείας ή από συνεργαζόμενο μεταφορέα/ταχυμεταφορέα, αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε σχετικά με το διαπιστωμένο πρόβλημα, που έχει προκύψει σε συγκεκριμένο προϊόν. Η παραλαβή του προϊόντος προς επιστροφή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον από την διεύθυνση παράδοσης που είχατε δηλώσει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.
  6. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης. Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με το Τιμολόγιο Πώλησης.
  7. Τυχόν πρόσθετη εμπορική εγγύηση ενδέχεται να παρέχεται σε συγκεκριμένα προϊόντα από τους ίδιους τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους (εισαγωγείς) των προϊόντων με δική τους ευθύνη. Σημειώνεται ότι πέραν από τυχόν παρεχόμενη από τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους (εισαγωγείς) εγγύηση, η εταιρεία δεν παρέχει εμπορική εγγύηση ή επέκταση αυτής. Για τον χρόνο ισχύος της εγγύησης υπό τους όρους που προβλέπονται από τον κάθε κατασκευαστή θα πρέπει να προσκομίζετε και την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος, άλλως δεν είναι εφικτή η παροχή της εγγύησης. Ρητά συμφωνείται, ότι η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την συμμόρφωση των κατασκευαστών και εισαγωγέων στις υποχρεώσεις τους που τίθενται από το νόμο σε σχέση με τις εγγυήσεις. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύησης αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από την ημερομηνία της απόδειξης αγοράς του προϊόντος, ενώ σε περίπτωση απώλειας αυτής δεν είναι δυνατή η επίκληση της εγγύησης.
 12. Ευθύνη Χρήστη
  1. Ο χρήστης, οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν.
  2. Πιο συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις όπου και εάν δίνεται από τον ιστότοπο dimcol.gr, η δυνατότητα στον εγγεγραμμένο χρήστη - μέλος να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα, οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο - εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή ή δημοσίευση. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων, να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών, να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam), που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε υλικό εξάρτημα (hardware) ή λογισμικό (software) ηλεκτρονικού υπολογιστή ή έξυπνων ή μη ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου, να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού), να περιέχει ψευδή, ανακριβή ή ηθελημένα ελλιπή στοιχεία ως προς το πρόσωπο, την ιδιότητα, τα προσωπικά στοιχεία και το λόγο επίσκεψης της ιστοσελίδας του συγκεκριμένου χρήστη.
  3. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρείας ή των διαχειριστών για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, για πράξη η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, ο διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για αθέτηση όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτή.
 13. Περιορισμός Ευθύνης
  1. H εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά τόσο την ταυτότητα αυτής όσο και τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, προϊόντων. Ωστόσο, στα πλαίσια της καλής πίστης, η εταιρεία επιφυλάσσεται και δεν ευθύνεται για τυχόν καταχωρήσεις στοιχείων και δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε ανωτέρα βία κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε διαπιστωθεί η ύπαρξή τους.
  2. Η εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν υπέχει καμία ευθύνη για αυτή. Ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να τον ειδοποιήσει έγκαιρα.
  3. Για λόγους που δεν οφείλονται στους υπεύθυνους/διαχειριστές του Ιστότοπου και ιδίως εξαιτίας της φύσης των διαδικασιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ίσως ανακύψουν προβλήματα στον Ιστότοπο (π.χ. ενδεικτικά διαταραχές, καθυστερήσεις, λάθη, παραλείψεις ή ιοί) στον τρόπο εμφάνισης ορισμένων σελίδων, κατηγοριών, στη λειτουργία εφαρμογών κ.α., για τα οποία οι τελευταίοι, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, δεδομένου ότι επέδειξαν κάθε δυνατή επιμέλεια για την αποτροπή τους και άρα δεν οφείλουν να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία που θα επέλθει από αυτά στον χρήστη. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία, δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή/και την αδυναμία παροχής προϊόντων, ή/και πληροφοριών που, ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων.
 14. Υπερσυνδέσεις σε τρίτες ιστοσελίδες
  1. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή και υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακούς χώρους τρίτων προσώπων φυσικών ή και νομικών, με τους οποίους η εταιρεία δεν έχει καμία σχέση και δεν φέρει καμία ευθύνη για το εν γένει περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτών. Ειδικότερα, κάθε ένας από τους διαδικτυακούς τόπους, που συνδέεται με τον Ιστότοπο διέπεται από δικούς τους όρους χρήσης, των οποίων ο Χρήστης πρέπει να λάβει γνώση πριν περιηγηθεί σε αυτούς. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι οι υπεύθυνοι του Ιστότοπου δεν ελέγχουν και δεν ευθύνονται για οποιονδήποτε από αυτούς τους τρίτους ιστότοπους ή και για το περιεχόμενό τους και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης των εν λόγω τρίτων διαδικτυακών χώρων. Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης επισκεφθεί διαδικτυακούς χώρους τρίτων μέσω συνδέσμων και υπερσυνδέσμων του Ιστότοπου είναι χρήσιμο πριν την περιήγηση του σε αυτούς να ενημερωθεί για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των διαδικτυακών χώρων .
 15. Πνευματική Ιδιοκτησία
  1. Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου, αποτελεί πρωτότυπο δημιούργημα, ήτοι αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή και τρίτων συμβατικά συνδεόμενων με αυτή, από τους οποίους έχει ληφθεί σχετική άδεια χρήσης αποκλειστικά για τις ανάγκες και την λειτουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Ενδεικτικά περιεχόμενο του Ιστοτόπου, αποτελούν οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα αρχεία, τα λογότυπα, τα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα λογισμικά, τα κείμενα κ.λπ.. Το υλικό που υπάρχει στον Ιστότοπο δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, δημοσιευθεί, εκτελεσθεί ή χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τον αρμόδιο πάροχο του περιεχομένου ή του υλικού, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων (links) προς τρίτους.
  2. Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή εμπορικής ή και οικονομικής εκμετάλλευσης του συνόλου ή και τμήματος του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Επιτρεπτή είναι μόνο η προσωπική, μη εμπορική και μη οικονομικά εκμεταλλεύσιμη χρήση.
  3. Υλικό που κατά τα ανωτέρω ανήκει σε τρίτους πελάτες ή συνεργάτες της εταιρείας (π.χ. λογότυπα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, φωτογραφίες κ.α.), αναρτάται από τους διαχειριστές μόνο κατόπιν συναίνεσης αυτών.
 16. Τροποποίηση
  1. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος δύναται να αλλάξει τόσο κατά τη δομή όσο και κατά το περιεχόμενό του, κατά την ελεύθερη κρίση της εταιρείας και άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.
  2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Συνεπώς συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Ο Χρήστης δέχεται ότι κάθε φορά με μόνη την περιήγησή του έχει ενημερωθεί για πιθανές τροποποιήσεις λειτουργίας του Ιστότοπου καθώς και για πιθανές αντίστοιχες τροποποιήσεις των σχετικών όρων.
 17. Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
  1. Κάθε καταναλωτική διαφορά που ανακύπτει από την περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας gr, δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά και χωρίς την προσφυγή σας σε δικαστήριο, με την διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), ως προβλέπεται από την ΚΥΑ 70330/2015, με την οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/11/ΕΚ. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (webgate.ec.europa.eu/odr/) και να ακολουθήσετε τις εκεί παρεχόμενες οδηγίες. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγκεκριμένοι από την χώρας μας Φορείς Επίλυσης Διαφορών που δύναται να επιλύσουν την διαφορά που τυχόν ανακύψει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή "Ο Συνήγορος του Καταναλωτή" (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr).
 18. Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
  1. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του ιστοτόπου ή στα πλαίσια συμβατικών σχέσεων που δημιουργούνται μέσω αυτού, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.
 19. Επικοινωνία
  1. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ερώτηση σχετικά με τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2310534454 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@dimcol.gr.